2009, ജൂൺ 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നാട്ടിൻ പുറം

ഞൻ എന്റെ കുട്ടികാലത്ത് ഒരു പാട് കുളിച്ച് കയറിയ ഈ കുളം.സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന പെൺപിള്ളേർ ആരാധനയോടെ നോക്കിയിരുന്നു കുളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ കല്ലുകൾ വാരികോണ്ട് വരുക പതിവായിരുന്നു.നല്ല ആഴമുള്ള കുളമാണ്.ഉമ്മ വടിയുമായി വരുമ്പോൽ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും കയറിയിരുന്നത്.മധുരിക്കുന്ന കുറേ ഓർമകൾ.അനിയൻ e-mail അയച്ചുതന്ന ചിത്രങ്ങൾ വെറുതെ ഇവിടെ പോസ്റ്റുന്നു. അനിയൻ പിടിച്ച മീനുകൾ ഉമ്മ നല്ല നല്ല പുളിയിട്ട മീൻ കറിവച്ചു കോടുത്തുപോലും.. നമുക്കൊ ഉണക്ക ഖുബ്ബൂസ് തന്നെ ശരണം.യോഗമില്ല അത്രതന്നെ !!. സൂത്രന്റെ ഇല്ലേലും കുളത്തിൽ കുളിക്കൻ ആളുണ്ട്.. അതു മതി.. നീർകോലി ഉണ്ടാവും .. അഭ്യാസങ്ങൾ.. കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പോയി ചാടി വന്നാലോന്ന് ഒരു തോന്നൽ.. ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഊളിയിടൽ..

എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാഗതം ..

എല്ലാ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും നന്ദി ... വീടും വരിക...